Asiakaspalvelu arkisin 8–18
asiakaspalvelu@rahaneuvos.fi

Lainaehdot

Yleiset lainaehdot

1. Lainan myöntää Rahaneuvos Oy (jäljempänä lainanantaja).

2. Lainanantajalla on oikeus myöntää haettua pienempi laina tai olla kokonaan myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.

3. Lainan myöntämisen ehtona on yrityksen kaupparekisteriin merkityn vastuuhenkilön antama omavelkainen takaus.

4. Lainasopimus syntyy, mikäli lainansaaja palauttaa lainasopimuksen sähköisesti allekirjoitettuna lainanantajalle ja lainanantaja hyväksyy palautetun sopimuksen maksamalla lainan pääoman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille.

5. Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle.